Oferta
Oferta
 1. Księgowość:
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
  • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku VAT
  • sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych - CIT, PIT, VAT
  • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow i innych)
  • sporządzanie sprawozdań z transakcji obrotu wewnątrzunijnego
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych
  • bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS
 2. Obsługa kadrowo - płacowa:
  • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych
  • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS
  • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
  • prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych
  • kierowanie pracowników na obowiązkowe badania lekarskie oraz wymagane prawem szkolenia BHP
  • sporządzanie dokumentacji wymaganej przez prawo pracy (regulaminy, instrukcje i inne)
  • doradzanie w kwestiach przepisów prawa pracy oraz obowiązków ubezpieczonych i płatników składek ZUS
  • reprezentowanie klientów przed ZUS i Urzędami Skarbowymi
  • Tworzenie regulaminów pracy, wynagrodzeń
 3. Usługi dodatkowe:
  • Organizacja działu księgowego (instalacja i wdrażanie systemu informatycznego, rekrutacja pracowników)
  • Nadzór finansowo-księgowy wewnątrz jednostki (przejęcie odpowiedzialności zgodnej z zakresem obowiązków Głównego Księgowego)
  • Controlling (analiza kosztów)
  • Reprezentowanie Klienta przed ZUS i Organami Skarbowymi
  • Założenie firmy jednoosobowej
  • Sporządzanie rozliczeń rocznych
  • Założenie spółki osobowej, sp. z o.o.
  • Obsługa rozliczeń (kasowa)
  • Sporządzenie polityki rachunkowości
  • Sporządzanie Protokołu Zgromadzenia Wspólników
  • Doradztwo w sprawach nie obejmujących umowy z klientem
  • Występowanie o wnioski o nie zaleganiu ZUS, US
  • Analizy, zestawienia, raporty
  • Zgłoszenie aktualizujące NIP-3, NIP-2, VAT-R lub NIP-1
  • Zaświadczenie o dochodzie
  • Likwidacja działalności gospodarczej (porada, deklaracje, rozliczenie)
  • Obliczenie i opracowanie remanentu (opracowanie kartotek, przeniesienie cen zakupu z dokumentów źródłowych, wyliczenie)
  • Opracowania księgowe do celów sądowych
  • Analizy bankowe i bilanse do celów kredytowych
  • Inne czynności na życzenie klienta
Kontakt
Biuro Rachunkowe NOVA
ul. Kwiatowa 25/1
41-400 Mysłowice

tel: 512 287 329
email: biuro@novapodatki.pl
NOVA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: FlexMind. Krzysztof Bielecki
Biuro rachunkowe | Księgowość | Konsulting | Rachunkowość | Podatki